צילום נשך

צילום שמטרתו לזהות עששת בין השיניים. הוראות לפני פגישה ראשונה- טרם תגיע למרפאתנו תתבקש להביא עמך צילומי רנטגן עדכניים אשר ברשותך. (סטטוס/פנורמי) במידה ואין ברשותך תתבקש לבצע צילום פנורמי וארבעה נשכים לצורך בדיקתך וציכנון תוכנית טיפול מתאימה עבורך.