נפיחויות בבלוטות הרוק בילדים

גם ילדים עשויים לסבול מנפיחויות בבלוטות הרוק. נוכחות אבנים בילדים שכיחה הרבה פחות מבמבוגרים,
אך קיימת בעיקר בבלוטת הרוק התת לסתית. ישנם ילדים הסובלים מנפיחויות חוזרות בבלוטת הרוק הסמוכה לאוזן ומאובחנים כ Juvenile recurrent parotitis